• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Tummytub

Stressfri bading i TummyTub                                                              

"Bading kan være beroligende kvalitestid, istedet for et strev " 

- Dr. Williams Sears, M.D.

Badebøtten TummyTub® ble utviklet i samarbeid med leger, jordmødre, spedbarnspleiere og psykologer for å lette overgangen fra et liv i mors mage til verden utenfor. TummyTub® blir nå brukt  mange fødestuer, barselavdelinger og private hjem i hele Europa.

Helsepersonell bifaller badebøtten og et flertall av jordmødre i Tyskland og Holland anbefaler nybakte foreldre og bruke TummyTub® når barnet skal bades. Den er også blitt kåret av jordmødre i England som det beste barnebad det første leveår. 


Den nyfødtes første bad, ikke alle bad foregår så rolig og avslappet .  Men i TummyTub føles det helt anderledes.


Med TummyTub® vil det nyfødte barnet lettere
finne seg til rette og få en mykere start i livet.
Det varme vannet og den beskyttende omslutningen badebøtten gir
, minner barnet om den trygge gode følelsen det hadde i mors liv. Når det nyfødte barnet blir senket ned i TummyTub® inntar det automatisk fosterstilling og det er utrolig hvor raskt barnet roer seg ned og blir avslappet.

Under punktet "omtale i media" er det i bladet Basis s 38 og Basis s 39 en reportasje fra  tidligere ABC enheten ved Aker sykehus, hvor denne positive virkningen blir beskrevet.

 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS