• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Angelcare Monitors

Sensorplaten registrere pustebevegelsene til barnet og varsler ved uregelmessigheter


2 i 1, lyd og bevegelses monitor

BabyCall som registerer lyd og en sensorplate som registrerer pustebevegelser


 Angelcare AC301

Angelcare AC401En mer avansert BabyCall,  med tilleggsfunksjon som gir ekstra tryggehet.


De fleste foreldre kjøper et vanlig BabyCall apparat, som kun fanger opp lyd.  

Angelcare® er en avansert babycall.  I tillegg til de vanlige babycall funksjonene kan man med dette apparatet koble til en sensorplate  som vil   registrerer barnets pustebevegelser.

Platen plasseres opp i barnesengen under barnets madrass.    

Genialt og ikke hysterisk.

Apparatet koster omtrent det samme som en avansert babycall, men i tillegg får du ekstra trygghet det første leveåret, hvor barnet er ekstra sårbart. 


De fleste barn kan oppleve korte pustestopp og uregelmessigheter i pustemønsteret det første leveår. Dette er helt normalt.  Angelcare® vil heller ikke utløses ved slike kortvarige pustestopp. Angelcare® registrerer pustestopp som varer over 15 sekunder, og markerer de neste 5 sekunder med en tikkelyd. Dersom barnet ikke starter å puste etter totalt  20 sekunder gir Angelcare® fra seg et kraftig signal. 


 

AngelCare anbefales  brukt i følgende tilfeller:

1. Livløshetsanfall (ALTE),
2. Myelomeningocele, Morbus Down, epilepsi og andre hjerneskader.
3. I Familer som har mistet et barn pga krybbedød. 
4. Generelt plaget mye av sykdom.


Også til helt friske barn anbefales bruk av Angelcare.
I det første året er en svært sårbar tid hvor mange "pustrelaterte"/ "Kvelningsrelaterte" situasjoner kan oppstå, feks. i forbindelse med div barnesykdommer, krupp, astma, oppkast, eller tildekking av nese/munn og feberkramper.  Pustestopp har skyldes f.eks. RS-virus infeksjon, sepsis/meningitt, elektrolyttforstyrrelser, kramper, passasje av surt mageinnhold til spiserør (refluks)( skjer ofte ved fortidlig fødte), obstruksjon av øvre luftveier (spasme av stemmebånd) eller fysisk blokkering av munn og nese eller øvre luftvei. Uoppdaget hjertefeil , eplepsi, krybbedød osv.

Ikke alle som selv føler behov for det får tilbud om å låne en lignene alarmmonitor ved sykehuset. Det kan også være mangel på tilgjengelige apparater, og prioriteringen kan ofte føles hard og lite menneskelig. De som føler de har behov for å få hjelp av en monitor til å overvåke barnet har kommet til rett sted!


  
For mer informasjon om produktet besøk
Vår nettbutikk er under konstruksjon.  Kontakt oss på  firmapost@medart.no eller tlf. 22750121
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS