• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Hvor mange bleier vil jeg trenge til barnet mitt?Antall bleier du trenger vil være avhengig av hvor ofte du vasker bleiene. Normalt sett vaskes bleiene hver tredje dag.


Vi anbefaler:


24 bleier av hver størrelse ( tilgjengelig i to str. str. 1 og str.2)
3-6 bleiebukser av hver størrelse
Mio Liner bleieinnlegg
Mio Fresh bleie rengjørings pulver

Ikke alle foreldre og barns behov er like, derfor vil du kunne ha behov for flere eller færre bleier avhengig av de individuelle forhold. Men det er viktig å ha et tilstrekkelig antall bleier og bleiebukser slik at du ikke går tom, husk at det ikke er økonomisk å vaske et lite antall bleier pr. gang.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS