• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Miljøet

Dagens forbrukere er mer miljøbevisst enn tidligere. Og som småbarns foreldre er de fleste mer bevisst om miljøet og den fremtiden våre barn og barnebarn skal vokse opp i.
Stadig flere tar sin del av ansvaret for den verden vi lever i. Og som det fremheves i media nesten daglig nytter det å gjøre selv små ting for å bedre situasjonen. Bambino Mio `s produktsortiment er derfor et stadig mer aktuelt og naturlig valg for moderne småbarnsfamiler.

Engangsbleier er engang for foreldre men ikke for miljøet ! I Norge kastes ca 600 000 engangsbleier hver dag. Det utgjør opp til 4 % av husholdningsavfallet. Bleier som deponeres (de som ikke brennes) på søppeldynger utgjør enorme avfallsmengder. Det tar enormt mange år( 200-500 år) før engangsbleier nedbrytes. I England har regjeringen forpliktet seg til å redusere husholdningsavfallet med opp til 65%.

Bambino Mio har dedikert seg til å produsere miljøvennlige produker. Når det gjelder barnestell er bruk av bomullsbleier et av de raskest voksende områder. I løpet av de siste fem år har antallet foreldre som bruker bomullsbleier i et land som England vokst fra 2-15 %.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS