• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Enurad 400

Sengevæting,  du er ikke alene !

Barn med dag - eller nattevætingsproblematikk føler ofte at de er ”de eneste i verden” med dette problemet.  Men statistikken sier noe annet, 15-20 % av alle 5 åringer er nattevætere.  10 % av  6 - 7 åringer er fremdeles nattevætere.


 

Antall sengevætere  reduseres til 2 % ved  13 - 14 års alder.  Selv i voksen alder blir ca. 100 norske menn hvert år  fritatt fra militæret pga. ufrivillig vannlating eller sengevæting.  Felles for alle aldersgrupper er at det er flere gutter enn jenter med nattevætingsproblemer, mens jentene er i flertall når det gjelder dagvæting. Dagvæting betegnes inkontinens, mens nattevæting betegnes enurese. Opp til 30 % av nattevætere kan ha både dag- og nattevætingsproblematikk.

Hva er enurese ?

Nattevæting - Enuresis Noctura  -  kan defineres ved minst to ufrivillige vannlatinger under søvn pr. måned for  5 åringer og en gang pr. måned for 6 åringer.  Det skilles mellom primær og sekundær enurese. Primær enurese  benyttes  som definisjon om barn  aldri har vært tørre.  Sekundær enurese  benyttes dersom barnet nettopp har begynt sengevætingen etter å ha vært tørr over en periode på noen måneder, et år eller mer.

Hva skyldes enureseproblemene?

I de fleste tilfeller skyldes ikke sengevæting fysiske eller psykiske årsaker, men for å være sikker på at blære og nyrefunksjonen er normal bør barnet undersøkes av allmennlege for å utelukke infeksjoner eller andre medisinske årsaker.  Enkelte barn med dag- og nattevæting kan ha en multiproblematikk med  bl.a. organiske årsaker.  Disse bør sendes videre til ved utreding hos barnelege med spesialet innefor området.

Hvordan få bukt med ren sengevæting/monosymptomatisk sengevæting ?

Som statistikken viser vil  ren  sengevæting, monosymptomatisk sengevæting, i de fleste tilfeller gå over av seg selv.  Men så lenge det pågår vil det gi sosiale og følelsesmessige problemer og medføre stress og ubehag for både barnet og foreldrene.  Barn som tisser på seg kan lett bli mobbet eller oppleve negative tilbakemeldinger  Latterliggjøring og former for avstraffelse gjør bare problemet værre. Barn med enureseproblematikk sliter ofte med dårlig selvfølelse.  Skolestart for 6 åringer gjør at stadig flere søker hjelp tidligere for å få bukt med problemet før skolestart.Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS