• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Finnes det en årsak til enureseproblemet?

Hva skyldes enureseproblemene?

I de fleste tilfeller skyldes ikke sengevæting fysiske eller psykiske årsaker, men for å være sikker på at blære og nyrefunksjonen er normal bør barnet undersøkes av allmennlege for å utelukke infeksjoner eller andre medisinske årsaker.  Enkelte barn med dag- og nattevæting kan ha en multiproblematikk med  bl.a. organiske årsaker.  Disse bør sendes videre til ved utreding hos barnelege med spesialet innefor området.

Hvordan få bukt med ren sengevæting/monosymptomatisk sengevæting ?

Som statistikken viser vil  ren  sengevæting, monosymptomatisk sengevæting, i de fleste tilfeller gå over av seg selv.  Men så lenge det pågår vil det gi sosiale og følelsesmessige problemer og medføre stress og ubehag for både barnet og foreldrene.  Barn som tisser på seg kan lett bli mobbet eller oppleve negative tilbakemeldinger  Latterliggjøring og former for avstraffelse gjør bare problemet værre. Barn med enureseproblematikk sliter ofte med dårlig selvfølelse.  Skolestart for 6 åringer gjør at stadig flere søker hjelp tidligere for å få bukt med problemet før skolestart.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS