• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Behandling av sengevæting med alarm

Behandling av enureseproblemet med enuresealarm eller i tillegg til medikamentell behandling.

En ennuresealarm er sett på som en effektiv og langtidsvirkende behandlingsform, hvor de aller fleste oppnår et ønsket resultat.  Behandling med enuresealarmen er en medikamentfri  behandling av enureseproblemet.  Alarmen er lett og bruke og helt uten bivirkninger. Barnet bør være motivert og moden for behandling.  Et barn på fem år kan være like motivert som et barn på  syv eller åtte år.  Foreldrene kjenner barnet sitt og er de som best kan vurdere barnets motivasjon og modenhet.  Apparatet kan også benyttes i kombinasjon med medikamentell behandling.

Enurad® 400   Enuresealarmen leveres komplett med en  trådløs sensor, en nettadapter og noen  få truseinnlegg for å komme i gang.  Truseinnlegg utover det som følger med i pakken må du kjøpe selv.   Vi anbefaler at det brukes truseinnlegg uten for mye fuktabsorberende emner  (f. eks Alldays always )

Art. nr 994025 Enurad® 400 Komplett

Alarmen er bygget inn i en vanlig vekkeklokke.  Alarmen tilsluttes nettet med en nettadapter. Når fuktsensoren utsettes for fukt begynner alarmen i klokken å ringe med en kraftig ringelyd.  Alarmen har en rekkevidde på opptil fem til 8  meter.  Den vil ringe helt til knappen på toppen av klokken trykkes ned.

Alarmen er lett og bruke og barnet kan selv læres opp til å slå av alarmen og stille den inn på nytt. 

Med trådløs sensor er dette hjelpemiddelet meget diskret.  Ingen vil ”oppdage” at barnet er under behandling, noe som  blir viktigere for barnet  jo større det er.   En annen fordel med trådløs sensor er at fuktsensoren holder seg på plass i motsetning til sensorer koblet opp til  alarmen med ledning hvor sensoren lett kan komme ut av posisjon når barnet beveger seg.

BEHANDLING VED NATTEVÆTING

Sørg for at selve vekkeurfunksjonen på klokken er frakoblet slik at klokken ikke ringer for feil sak.  Det er viktig at klokken plasseres slik at barnet må stå opp for å stenge av ringelyden når alarmen går, ellers vil barnet kunne stenge av alarmen, sovne inn og tisse i sengen.

Før Før alarmen tas i bruk må truseinnleggene gjøres klare.  Trekk litt i truseinnlegget for å lage  luft mellom    lagene i  truseinnlegget før det klippes et snitt som visti skisse 1. Gjør i stand flere truseinnlegg slik at barnet kan skifte selv ved behov

Skisse 1.

Skisse 2

Før fuktsensoren inn i truseinnlegget og fest det selvklebende truseinnlegget til  en vanlig  tettsittende underbukse.  Truseinnleggets plassering  i underbuksen vil variere om alarmen skal benyttes av  gutt eller pike.  Det er viktig at truseinnlegget med sensor plasseres nærmest der urinen vil treffe trusen først.

Ved første gangs anvendelse testes alarmen før den stilles inn  i henhold til beskrivelsen som følger med apparatet.  Barnet kan nå legge seg til å sove i forvisning om å bli vekket .

Alarmen  har en rekkevidde på opptil  5 - 8  meter. Dersom barnet i løpet av natten  beveger seg fra et rom til et annet, vil alarmen fremdeles  funksjonere forutsatt at  fuktsensoren er innenfor rekkevidden  av alarmen.  Alarmen  er sensitiv, og alarmen går idet de første dråper urin treffer fuktsensoren.  Målet med behandlingen er  å vekke barnet når vannlatingen starter slik at barnet kan holde igjen og tisse ferdig på toalettet.  Når barnet våkner av alarmen vil bekkenmuskulaturen strammes og hjelpe til og stoppe urinstrømmen.  Målet er å få barnet til å få kontroll over blæren.

Det hele er en læreprosess, hvor hjernen vil lære seg å kjenne hvilke nerveimpulser/signaler  den mottar fra blæren.   Kjenner ikke hjernen igjen nerveimpulsene gjør den ingenting for å stoppe tømmerefleksen og barnet tisser på seg ufrivillig.  Læringsprosessen kan ta tid , men etter hvert vil barnet kjenne igjen signalene og reagere på følelsen av full blære.

Utsettes fuktsensoren for urin skylles sensoren med lunket vann , bruk gjerne håndsåpe og en myk børste ,- en gammel tannbørste fungerer bra.    Det er viktig at det ikke er urin igjen på sensoren fordi dette vil føre til avleiringer som hindrer sensoren i å fungere optimalt.  Legg så sensoren inn i et nytt truseinnlegg og fest truseinnlegget inn i en ny truse.  Klokken settes på og barnet kan legge seg på nytt.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS