• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Tips og råd underveis

Tips:

Faste tissetider gjennom dagen kan også hjelpe nattevætere, les mer om dette under dagvæting.  Det er og viktig at barnet later vannet som noe av det siste barnet gjør før det legger seg om kvelden.  Barnet bør ta seg god tid og sørge for at det tømmer hele blæren.

Alarmen bør brukes til barnet har vært sammenhengende tørr i minst tre uker.   En typisk behandling kan variere fra 6-12 uker.   Tilbakeslag kan komme .  Anslått behandlingstid er individuell. Den er også avhengig av hvor motivert barnet er til å få bukt med sitt problem.

Det er viktig med belønning og ros  for hver natt barnet er tørt.

Ved problem eller tilbakeslag :

Dersom barnet ikke våkner av alarmen de første nettene, kan foreldrene vekke barnet.  Barnet må vekkes helt, stå opp, gå på do, bytte og koble alarmen på nytt.   Foreldrene bør ikke hjelpe barnet i å våkne i mer enn en ukes tid.  Et trett barn våkner ikke lett, og foreldrene bør først og fremst sørge for at barnet legger seg tidlig nok.

Væskeinntaket til barn skal i prinsippet ikke begrenses, men det hadde kanskje vært fint å prøve å styre unna det største inntaket av ”vanndrivende leskedrikker” ( Cola, te evt. andre sukkerholdige drikker) sent på kvelden   før barnet skal legge seg.

Tiltak som går ut på å redusere væskeinntaket eller ta opp barnet før foreldrene legger seg bedrer ikke barnets læreeffekt , men i en ”låst” situasjon kan ofte disse tiltak være positivt for barnets selvtillit  og nyttige for å styrke motivasjonen til å forsøke videre.

Sett opp et skjema slik at dere kan følge utviklingen av behandlingen, ta barnet med på dette og  - la gjerne barnet fylle ut skjemaet selv . Noter hendelser, begivenheter om dagen som kan ha påvirket hendelsen om natten  ( en sen kveld, fødselsdagsselskap , gjester, unormalt stort inntak av væske sent på kvelden, osv.)  På denne måten får dere et inntrykk av tissemønsteret og utviklingen av behandlingen.    Det å la et litt større barn ta litt ansvar selv har  vist seg å ha en terapeutisk effekt.   Foreldrene skal  selvfølgelig også hjelpe til , men blir det for mye ”pes”  fra foreldrene kan barnet koble helt ut.  Det gjelder da for foreldre å trekke seg litt tilbake for en kort periode for igjen å finne balansegangen hvordan man skal hjelp barnet uten at det blir ”for mye”.  Foreldre kan gi  f. eks klistremerker som belønning for hver tørr natt, og så en større belønning når man har vært tørr en uke, to uker osv.  Motivasjon er viktig.

Det er fint om også andre enn foreldrene, for eksempel legen, helsesøster, uroterapeut, kan hjelpe  til  å følge opp barnet i forbindelse med den praktiske gjennomføringen  og  behandlingen med alarmen.  Dersom ikke  ” helsepersonell er tilgjengelig i denne tiden,- finn en annen  ” myndig”  person som barnet kan ha tillitt til og som kan hjelpe barnet å  holde motivasjonen oppe.  Selvsagt kan foreldrene dette også,- men det viser seg at  barnet strekker seg  ofte litt lengre når de har inngått  avtale med andre enn foreldrene.  Foreldrene kan minne barnet om avtalen det har gjort med ”nn” og be barnet om å overholde avtalen.

Skjer tilbakefall er  det viktig at foreldre ikke blir sinte på barnet, men prøver å være forståelsesfulle når sengen blir våt og roser når sengen er tørr.

Til bruk ved dagvæting:

Alarmen kan også benyttes på dagtid for barn med dagvæting.     For at alarmen skal virke må barnet være innenfor rekkevidden på ca. 5 meter fra klokken.

Et tips er å benytte alarmen når barnet leker, ser på TV eller er oppslukt med andre ting. Det er gjerne i disse forbindelser barnet fortrenger at det må late vannet, - nettopp  fordi det er opptatt med andre ting og vil utsette toalettbesøk helt til det går galt.  Når vætingen starter vil alarmen gå slik at barnet blir oppmerksom på hva som holder på å skje.   Barnet vil lære seg å kjenne etter de signaler kroppen gir i forkant av uhellet.  Mange barn hevder at de ikke kjenner når de må late vannet.  Alarmen vil kunne hjelpe dem til å rette fokus på hva de skal kjenne etter, få dem til og knipe igjen til  de når toalettet.

Barn med dagvæting bør følge faste dotider, f. eks hver 2 time .  Tidene bør følges konsekvent , samarbeid  gjerne med barnehagen eller skolen slik at barnet kan få hjelp  på en diskret måte til å huske på do tiden .  Toalettet oppsøkes selvfølgelig også utenom de faste tider om trangen melder seg, men de faste tider skal  følges.  Kroppen vil til sist venne seg til  denne rytmen og barnet vil slippe uhell.

Et tips for å få barnet motivert til å følge faste dotider, er å sette opp en kontrakt med barnet, gjerne hvor barnet underskriver på at det skal følge dotiden.  Denne kontrakten kan skrives f. eks med helsesøster, uroterapeut eller annen person som kjenner barnets  problem og som er med på å hjelpe barnet.  Barnet er oftere villig til å etterfølge avtaler gjort med andre enn f. eks foreldre,  så kan  heller foreldrene i hverdagen belønne barnet  for at kontrakten overholdes og uhellene blir færre ,  evt. minne barnet om avtalen de har gjort dersom barnet ikke orker eller ønsker å følge de fastlagte tider.  Det kan virke slitsomt  med faste tider, men dette er svært viktig å følge over tid .  Ikke gi opp, til slutt  vil  det gi resultater!

ENURAD® 400  er produsert uten å ta i bruk komponenter som skader miljøet eller omgivelsene.

Produktet er brukt ved barnepoliklinikker gjennom flere års periode med meget positive resultat.

 

  • Produktet er svensk og produsert av Enurad®AB , Sverige.

  • Apparatet er produsert etter følgende standard: Europan standard ETS 300 220

  • Registrert ved:National Board of Health and Welfare"reg.: no.344-1596 23316

Apparatet  kan kjøpes eller leies direkte fra MedArt as

 

Enkelte helsestasjoner kjøper apparater for utlån og service ovenfor sine brukere.

Leieperioden fra oss er i utgangspunktet 12 uker med mulighet til  ukentlig forlengelse.

Ved leie returneres apparatet i esken den ble levert.  Leier betaler returporto.

Leier er ansvarlig for at apparatet levers tilbake i samme stand som det

ble mottatt.
 

 


 


 


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS