• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Hvordan bruke Angelsound

Når fosteret er 12 uker kan man begynne å høre hjertelyden.  En sjelden gang kan den høres allerede fra 10 uke, andre ganger først i 14 uke.

Fremgangsmåte.
 • Når man i starten av graviditeten begynner å bruke Angelsounds bruker plasser doppleren rett over skambenet. Noen ganger må den holdes i vinkel for best signal. Du vil etterhvert oppleve at du blir mer sikker på babyens posisjon etter noen gangers bruk.   Finn en behagelig posisjon der du ligger bakover for best effekt. Du kan også fint finne hjertelyden halvt sittende/liggende.


Hjertelyden jeg hører er det min eller babyens?

 • Kontroler pulsen din mot lyden du hører, dersom hjertelyden du hører banker i takt med denne, er det din egen hjertelyd du hører. Babyens hjertelyd har et raskere tempo, hjertelyden ligger normalt på mellom 110 og 160 slag i minuttet og lyden fra barnet kan minne om en hest som galopperer.
Dersom jeg ikke hører hjertelyden hva kan det skyldes ? 
 • Det kan bl.a skyldes at batteriet kan være tomt eller apparatet kan være defekt. Kontroller om du hører din egen hjertelyd, det vi indikere om apparatet fungerer.  Barnet kan også ligge med morkaken foran seg som gjør det vanskelig å høre lyden.  Kontakt  lege/jordmor om du blir bekymret.  Bruk av.  AngelSounds  erstatter ikke besøk  hos og jordmor/lege.
Hvor ofte/hvor lenge kan jeg bruke AngelSounds  og er apparatet trygt ?
 • Du kan bruke Angelsounds gjennom hele svangerskapet,  vi anbefaler dog  ikke å bruke den over for lang tid av gangen, aller helst ikke over et par minutter hver gang.
Angelsounds er både CE-godkjent (tilfredsstiller EUs krav til helse og sikkerhet) og FDA-godkjent (godkjent av USA Food and Drug Administration). Gå inn på produktene for tekniske spesifikasjoner.

Alle elektriske apparater avgir stråling i ulik grad, man skal bruke Angelsounds 50 ganger for å oppnå samme strålingseffekt som to timers TV titting gir.


Er det kun ultralydgel som kan brukes sammen med apparatet?

 • Med ultralydgelé får man den aller beste friksjonen og det er den aller beste måten å fange opp lydbølgene på. Kan kjøpes på apotekt.

 • Apparatet rengjøres med fuktet klut eller sprit.  Utover det krever ikke apparatet noe vedlikehold, annet enn at man må passe på å bytte batterier når disse er brukt opp.   Batterienes holdbarhet er ca  500 minutters bruk.  Det vil tilsvare ca 8 timer. Om du trenger nytt batteri, bruk et 9 volts batteri ( IEC6F22).
Ved feil på apparat som ikke skyldes skade eller misbruk, vennligst returner apparatet og kjøpskvittering til oss.  Det er flere som forhandler Angelsounds og det foretas også mye egenimport.  For å få garanti hos oss er det  viktig at du tar vare på kvitteringen og helst orginal eske som er utmerket å spare på for oppbevaring av apparatet


Vår nettbutikk er under konstruksjon.  Kontakt oss på  firmapost@medart.no eller tlf. 22750121
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS